SJETVA I NJEGA NASADA KUPUSA

Kupus je povrtna biljka koja može biti uzgajana u bilo kojem razdoblju godine.Traži plodna zemljišta, dobro obrađena, dobro strukturirana. Priprava zemljišta, krajem proljeća- početkom ljeta, predviđa duboko štihanje.s kojim će se zatrpati ostatci prethodnih kultura, i zatim dobro površinsko čišćenje pomoću grabljanja. Sa sijanjem u rasadniku počnite početkom proljeća koristeći 2-3 g sjemena/m2. Zatim pristupite rulanju terena kako bi pomogli intimnijem dodiru sa sjemenom. U razmaku od 10-15 dana biljčice će već imati dva lista supke i započeti će oblikovanje pravih listova.

Kad će biljčice postići visinu od 20-30 cm i imati 4-5 pravih listova, osim listova supke, mogu se presaditi na otvoreno polje u redove sa 70 cm razmaka i s biljkama raspoređenim na međusobnoj udaljenosti od 30-40 cm. Navodnjavajte odmah i obilno nakon presađivanja. Oko 15 dana nakon presađivanja nastavite s prvim čupanjem trave i kopanjem kako među redovima tako i u redovima, posvećujući pozornost kako ne bi pogazili mlade biljke koje još nisu dobro ukorijenjene u zemlju. Takvi zahvati će dovesti i do lomljenja površinske kore. Drugo kopanje će se izvršiti kada će biljke “zauzeti zemljište,” ili kad će se primiti i kad će biti u punoj fazi rasta.

Natapanje će morati biti obilno i intenzivno naročito u razdoblju koje slijedi presađivanju, kako bi se izbjeglo da mlade biljke ne krenu prema vrlo učestalim opasnim vodenim stresovima, zahvaljujući i činjenice da se presađivanje obavlja u jeku ljeta.

Objavljeno dana